Aktualności

Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7840.7.56.2022.