Aktualności

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w spółce GOKOM

Gokom Sp. z o.o. jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem z 20-letnim doświadczeniem zajmującym się :
- zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków z terenu gminy Boguchwała, gminy Czudec oraz osiedla Zwięczyca w Rzeszowie
- utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała oraz osiedla Zwięczyca
  w Rzeszowie
- wywozem odpadów ciekłych z terenu gminy Boguchwała i miasta Rzeszowa
- zimowym utrzymanie dróg gminnych
- remontami i budową dróg gminnych
- oraz innymi pracami na zlecenie Urzędu Miejskiego w Boguchwale wynikającymi z bieżących potrzeb .

W związku z rozwojem przedsiębiorstwa poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Asystent Projektanta/Inżynier budowy (branży: sanitarnej/konstrukcyjno-budowlanej/elektrycznej.)

Miejsce pracy: Boguchwała

Kluczowe zadania na stanowisku:

 • Ścisła współpraca przy wykonywaniu projektów liniowych i technologicznych z Głównym projektantem
 • Opracowywanie/aktualizacja schematów sieci wod-kan wraz z obiektami technologicznymi,
 • Ścisła współpraca przy wykonywaniu robót budowlanych z kierownikiem budowy
 • Sprawdzanie prawidłowości certyfikatów i świadectw wystawionych przez producentów oraz ich zgodności z wymogami prawa
 • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej / powykonawczej
 • Nadzór nad prowadzonymi pracami na budowie pod nieobecność Kierownika Budowy
  i działając wyłącznie z jego upoważnienia i polecenia
 • Tworzenie raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych
 • Przygotowywanie zamówień na materiały, sprzęt i usługi; monitorowanie terminowości dostaw urządzeń i materiałów oraz ich kontrola pod względem zgodności dostaw z  harmonogramem i  dokumentacją techniczną

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia technicznego min. inżynier
 • Umiejętności obsługi pakietu MS Office i Auto-cad
 • Dokładności, sumienności oraz dobrej organizacji pracy
 • Prawo jazdy kategorii B 
 • Samodzielności, zaangażowania, dyspozycyjności
 • Umiejętności pracy w zespole 

Pracownikom oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • Podstawowe narzędzia pracy (komputer, telefon służbowy)
 • Samochód służbowy w godzinach pracy
 • Zdobycie doświadczenia oraz możliwość podniesienia własnych kwalifikacji w różnych obszarach

 CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres: sekretariat@go-kom.pl w tytule wiadomości należy wpisać nazwę stanowiska.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2021-07-29
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2021-07-29 15:21
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność