36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmian w LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w związku z przesunięciem oszczędności wynikających z różnicy kursowej przy przeliczeniu budżetu LSR z PLN na walutę Euro co pozwoli na ogłoszenie dodatkowego naboru.

Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Boguchwała, Lubenia i Świlcza o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR.

Formularz aktualizacji LSR przyjęty uchwałą Zarządu nr 8/2021. Inne uwagi i sugestie dotyczące aktualizowanej LSR można również zgłosić za pomocą formularza zgłaszania uwag do LSR na  lata 2014-2020 –

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR za  można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: promocja@lgd-trygon.pl, do dnia  24.02.2021 r. do godziny 16.00.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD do zaprezentowania swoich opinii.

Niezbędne dokumenty dostępne są w załączniku

Szczegóły na stronie lgd-trygon.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne  (kopiuj link)

  • Data aktualizacji: 2023-03-29 09:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 18 810 343