36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Zaproszenie na II Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej

Bartłomiej Leśniak – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale informuje, że w dniu 23 lutego 2021 roku o godz. 16:00 w Sali Wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej – kadencja 2020-2022.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Złożenie ślubowania przez Radnych nieobecnych na I sesji.
  3. Ustalenie planu zadań do zrealizowania w 2021 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na 2021 rok.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności.

  • Data aktualizacji: 2023-06-07 11:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 227 097