36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

28
sty  2021

XXX sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Pan Piotr Pustelny - Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, iż XXX sesja Rady Miejskiej w Boguchwale zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm), odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 roku o godz. 10:30 w Sali Wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Złożenie Ślubowania przez Radnego.
3. Informacja o realizacji zadań przez Powiat Rzeszowski na terenie Gminy Boguchwała.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Boguchwale.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Boguchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Boguchwała.
11. Przyjęcie sprawozdań z pracy Stałych Komisji oraz Rady Miejskiej za 2020 rok.
a) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
b) Sprawozdanie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
c) Sprawozdanie Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego.
d) Sprawozdanie Komisji Mienia Gminy Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
e) Sprawozdanie Komisji Statutowo-Prawnej.
f) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
g) Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej.
12. Zamknięcie obrad.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Transmisję z posiedzenia Rady Miejskiej można oglądać za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, pod linkiem: https://bip.boguchwala.pl/194,28048/28048/.

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 650 543