36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

20
lut  2020

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) zwołuje XVIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 20 lutego 2020 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Informacja  o realizacji  zadań przez Powiat Rzeszowski  na terenie gminy.
 3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego - sprawozdanie Komendanta Policji, Komendanta OSP, Komendanta Straży Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przysługujących sołtysom i Przewodniczącemu Zarządu Osiedla.
 9. Rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
 10. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1245/1 położonej w Boguchwale.
 11. Przyjęcie sprawozdań z pracy Stałych Komisji oraz Rady Miejskiej za rok 2019.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Pustelny

Transmisja sesji dostępna na: www.youtube.com/GminaBoguchwałaVideo

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 568 058