36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

21
lis  2019

XIV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) zwołuje XIV Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
 2. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,
 3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy,
 4. Obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2020 roku,
 5. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała,
 6. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 7. Ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 8. Ustalenia wzoru deklaracji  o wysokość i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu,
 10. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale w czteroletnie Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi,
 11. Szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury,
 12. Określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe,
 13. Przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2019-2023",
 14. Przekazania według właściwości, skargi na działalność Spółki Komunalnej GOKOM w Boguchwale przekazanej przez Ministerstwo Infrastruktury Departament Kontroli.

III. Zamknięcie sesji.

Transmisja sesji dostępna na: www.youtube.com/GminaBoguchwałaVideo

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 568 655