36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

06
maj  2019

Zebranie Wiejskie w Lutoryżu

6 maja 2019r. o godzinie 19:00 w Domu Kultury w Lutoryżu odbędzie się Zebranie Wiejskie, z następującym porządkiem: 

1. Otwarcie Zebrania.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia Środków Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.

3. Konsultacje z mieszkańcami, w celu poznania opinii o instalacji nadajnika telefonii komórkowej
na wieży Kościoła.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie zebrania.   

Sołtys Maria Uberman

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Lutoryż w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 6 maja 2019 r. o godz. 19:15

  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 560 254