36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

21
lut  2019

V Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018. poz.994 ze zm) zwołuje V Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I.Otwarcie sesji.
II. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego - sprawozdanie Komendanta Policji, Komendanta OSP, Komendanta Straży Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany uchwały budżetowej,
 2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 3. Wspólnej realizacji z Gminą Miasto Rzeszów, zadania publicznego obejmującego budowę drogi gminnej,
 4. Ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Boguchwale,
 5. Zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych,
 6. Upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
 7. Nabycia lokali mieszkalnych w Boguchwale,
 8. Zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii dróg gminnych,
 9. Zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
 10. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

IV. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-15 14:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 601 792