36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

06
gru  2018

II Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018. poz. 994 ze zm) zwołuje II Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 6 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale,
 4. Zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 5. Obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2019 roku,
 6. Zmiany uchwały dot. powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym,
 7. Wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyżej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
 8. Przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy,
 9. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Boguchwała na rok 2019,
 10. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020,
 11. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce,
 12. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu,
 13. Nadania nazw ulic w Boguchwale,
 14. Zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Boguchwała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon - rozwój i innowacja"
 15. Wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 16. Zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska"
 17. Zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych,
 18. Uchylenia uchwały dotyczącej miesięcznego limitu kilometrów na korzystanie z własnego samochodu.

III. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-15 14:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 601 990