36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

05
lip  2018

LV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018. poz.994 ze zm.) zwołuje LV Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 5 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Emisji obligacji,
 4. Udzielenia pomocy finansowej,
 5. Nadania Statutu Lokalnemu Ośrodkowi Kultury "Razem" w Niechobrzu,
 6. Wyboru Rady Kultury przy Lokalnym Ośrodku Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu,
 7. Wyboru Rady Kultury przy Lokalnym Ośrodku Kultury "Razem" w Niechobrzu,
 8. Wyboru Rady Kultury przy Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale,
 9. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonych jako działki nr 684/3, 684/4 w Zgłobniu,
 10. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1130/1położonej w Boguchwale,
 11. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1031/2 i ustanowienia służebności położonej w Mogielnicy,
 12. Zmiany uchwały dot. Regulaminu dodatków do wynagrodzeń nauczycieli,
 13. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.

III. Ocena bieżąca funkcjonowania basenów oraz informacja na temat budowy basenów krytych.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 647 057