36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

05
paź  2017

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) zwołuje XLVI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 5 października 2017 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Przyjęcia programu ochrony środowiska,
 2. Zmian w budżecie,
 3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 4. Gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
 5. Utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy działającego na terenie Gminy Boguchwała,
 6. Uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy,
 7. Zmiany uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej,
 8. Określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej,
 9. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości Nr 1393/5 położonej w Nosówce.

IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-15 14:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 602 134