36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

30
mar  2017

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) zwołuje XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w 30 marca 2017 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2017-2019,
 2. Dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę,
 3. Zmiany uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała-Wisłoczysko,
 4. Podwyższenia kapitału zakładowego,
 5. Zmiany budżetu gminy,
 6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 7. Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2017 roku
 8. Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 9. Nadania nazwy ulicy w Boguchwale,
 10. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 692/5, 682/11, 681/2, 680/2 położonych w Boguchwale,
 11. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 255/2, 251/4, 231/2 położonych w Boguchwale,
 12. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 1100/2, 1100/3 położonych w Boguchwale,
 13. Powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. utrzymania dróg gminnych i zapobiegania bezdomności zwierząt,
 14. Przystąpienia gminy do realizacji projektu,
 15. Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała.

IV. Informacja o stanie transportu publicznego na terenie Gminy Boguchwała.
V. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
VI. Zapytania i wnioski radnych.
VII. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-15 14:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 616 249