36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

24
lis  2016

Rewitalizacja Gminy Boguchwała - seminarium wprowadzające

24 listopada 2016 roku o godz. 11:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale odbędzie się seminarium wprowadzające: "Rewitalizacja Gminy Boguchwała".

Tematyka:

1.    Wprowadzenie do rewitalizacji:

  • Podstawy prawne, omówienie projektu Ustawy rewitalizacyjnej.
  • Obszary rewitalizacji, jak wybrać obszar rewitalizacji w gminie?
  • Czym jest Lokalny Plan Rewitalizacji?
  • Co powinien zawierać Lokalny Plan Rewitalizacji?

2.    Program rewitalizacji od A do Z.
3.    Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych.


Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje samorządom na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Na liście rankingowej znalazła się także Gmina Boguchwała, która otrzymała wsparcie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Projekt o wartości 41 025 zł otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości 36 922,50 zł.

Dla Gminy Boguchwała Lokalny Program Rewitalizacji będzie dodatkowym narzędziem wspierającym rozwój gminy - diagnozującym, a następnie poprzez zaplanowane zadania, eliminującym "najsłabsze obszary" w gminie. Głównym celem działań i przedsięwzięć o charakterze rewitalizacyjnym, podejmowanych i wdrażanych w ramach opracowanego programu, będzie wzmocnienie wewnętrznego potencjału rozwojowego Gminy Boguchwała poprzez odnowę i zagospodarowanie terenów oraz obiektów wymagających wsparcia, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wypełni także zadania dotyczące poprawy stanu zagospodarowania i jakości, w tym estetyki, przestrzeni publicznej oraz zwiększenia dostępności i jakości różnorodnych usług publicznych, m.in. komunikacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i sportowo-rekreacyjnych. Proces rewitalizacji wpłynie pozytywnie nie tylko na rozwój obszarów rewitalizowanych, ale także bezpośredniego otoczenia. Program będzie także podstawą do ubiegania się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej, przede wszystkim w procesie wnioskowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 563 108