36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

20
paź  2016

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXXI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 20 października 2016 roku o godz. 11:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Plac Rynek 2, z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2016 roku,
 4. Zmiany uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 5. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości Nr 813/3 położonej w Lutoryżu,
 6. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Boguchwale,
 7. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Racławówce,
 8. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Niechobrzu,
 9. Delegowania i zwrotu radnym kosztów podróży służbowych.

IV. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
V. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-15 14:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 601 689