36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

25
paź  2016

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Boguchwale

Na terenie miejscowości: Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Nosówka, Racławówka oraz Zarzecze zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka obejmuje następujące rodzaje odpadów:

  • zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki itp.),
  • sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery itp.),
  • stare meble, dywany, wykładziny itp.,
  • zużyte opony.

Odpady należy wystawić w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzania akcji na poboczu głównej drogi powiatowej tak aby nie stwarzały zagrożenia w ruchu drogowym i kołowym. Organizatorzy akcji odbierać będą wyłącznie przedmioty wystawione wzdłuż drogi powiatowej. Nie należy wystawiać innych odpadów niż wymienione, np. komunalnych, poprodukcyjnych, gruzu, szkła okiennego czy odpadów segregowanych. Wystawienie odpadów w innym terminie niż podany potraktowane będzie jako gromadzenie odpadów stałych i nieczystości ciekłych na terenach użytku publicznego, za które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XXV.322.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała grozi kara grzywny.

Boguchwała: zbiórka 25.10.2016 r. (wtorek) - wystawienie odpadów 24.10.2016 r.

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 650 198