36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

18
lut  2016

XX Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) zwołuje XX Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2016 roku o godz. 11:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego - sprawozdanie Komendanta Policji, Komendanta OSP, Komendanta Straży Miejskiej.
III. Informacja o działalności spółek gminnych.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Utworzenie jednostki budżetowej "Centrum Aktywności Seniora",
 2. Zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostki budżetowej Centrum Aktywności Seniora,
 3. Udzielenia przez gminę poręczenia kredytu bankowego długoterminowego na refinansowanie (spłatę) wcześniej zaciągniętego kredytu,
 4. Emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 5. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
 6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 7. Nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych,
 8. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Zgłobniu,
 9. Wyrażenia zgody na przeniesienie służebności w Mogielnicy,
 10. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale,
 11. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Niechobrzu,
 12. Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 13. Zmiany uchwały Nr II.3.2014 w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady oraz uchwały Nr II.4.2014 w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej.

V. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
VI. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VII. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 568 224