36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

21
sty  2016

XIX Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) zwołuje XIX Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  3. Emisji obligacji Gminy Boguchwała oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  4. Zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i informatycznej dla Miejskiego Zarządu Dróg i Nieruchomości Komunalnych,
  5. Zapewnienia obsługi informatycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  6. Uchwalenia Statutu Gminy.

III. Przyjęcie sprawozdań Stałych Komisji Rady oraz informacja o pracy Rady Miejskiej.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zamknięcie sesji.

  • Data aktualizacji: 2021-04-12 09:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 574 545