36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

26
lis  2015

XVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) zwołuje XVI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 26 listopada 2015 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.    
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Stwierdzenia ważności wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum,
 2. Stwierdzenia ważności wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Boguchwała Górna,
 3. Stwierdzenia ważności wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Boguchwała Gaj,   
 4. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 5. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,
 6. Określenie stawek podatku od środków transportowych,
 7. Zatwierdzenia taryf opłat za usługi związane z dostarczaniem wody,
 8. Ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 9. Przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 10. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 11. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 12. Przeniesienia praw majątkowych,
 13. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Boguchwale,
 14. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
 15. Wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych dla OSP Racławówka i OSP Lutoryż,
 16. Rozpatrzenie skargi mieszkańca.

III. Informacja o funkcjonowaniu rynku miejskiego w Boguchwale.    
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.    
V. Zapytania i wolne wnioski radnych.    
VI. Zamknięcie sesji. 

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 563 179