36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

24
wrz  2015

XIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm) zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 24 września 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.    
II. Wręczenie medalu pamiątkowego "Obrońcy Ojczyzny 1939-1945".    
III. Wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie.    
IV. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.    
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Wyboru ławników na kadencję 2016-2019,
 2. Zmiany uchwały Nr XII.133.2015 roku dot. emisji obligacji,
 3. Zmiany uchwały Nr XXXII/370/2012 dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 4. Terminu wyborów Przewodniczących Zarządów i Członków Zarządu Osiedli na terenie miasta Boguchwała,
 5. Nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonej w Boguchwale stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych,
 6. Nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy nieruchomości położonych w Lutoryżu, stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych,
 7. Odwołanie Skarbnika Gminy,
 8. Powołanie Skarbnika Gminy.

VI. Informacja z wykonania budżetu  za I półrocze 2015 roku.    
VII. Przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji.    
VIII. Zapytania i wolne wnioski radnych.    
IX. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 562 944