36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

14
cze  2015

Zebranie Wiejskie-Wyborcze w Niechobrzu

14  czerwca 2015 r. o godz. 09:00 w sołectwie Niechobrz w Domu Ludowym (na Krzyżówce) odbędzie się Zebranie Wiejskie-Wyborcze zwołane przez Burmistrza Boguchwały zgodnie z § 24 pkt 2 statutu sołectwa Niechobrz, z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania - powitanie zebranych.
2. Wybór "Komisji Wyborczej" i jej ukonstytuowanie.
3. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
4. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Sołeckiej do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
5. Ustalenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej kolejności kandydatów na Sołtysa na karcie do głosowania poprzez losowanie.
6. Ustalenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej kolejności kandydatów na członków Rady Sołeckiej na karcie do głosowania poprzez losowanie.
7. Ogłoszenie o "zgłoszonych" kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

www.bip.boguchwala.pl

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 650 403