36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

12
maj  2015

Zebranie Wiejskie w Zarzeczu

Sołtys wsi Zarzecze zwołuje Zebranie Wiejskie o godz. 17:00 w lokalu Domu Kultury w Zarzeczu.

TEMATYKA ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania
2. Informacja o realizacji zadań samorządu
3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa
4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu Sołectwa Zarzecze. Projekt statutu dostępny jest:
•     w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,  
•     u sołtysa,
•     na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl
5. Wolne wnioski i zapytania

Drugi termin zebrania: 12 maja 2015 r. o godz. 17:15.

  • Data aktualizacji: 2021-04-12 09:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 574 684