36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

23
kwi  2015

Zebranie Wiejskie w Niechobrzu

Sołtys wsi Niechobrz zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 19:30 w Domu Ludowym w Niechobrzu.

TEMATYKA ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizacji zadań samorządu.
  3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu sołectwa Niechobrz.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania: 23 kwietnia 2015 r. o godz. 19:45.

  • Data aktualizacji: 2021-04-15 14:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 616 149