36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

16
kwi  2015

Zebranie Wiejskie w Kielanówce

Sołtys wsi Kielanówka zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 16 kwietnia 2015 r. o godz. 17:00 w lokalu Domu Kultury w Kielanówce.

TEMATYKA ZEBRANIA:

  • Otwarcie zebrania.
  • Informacja o realizacji zadań samorządu.
  • Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  • Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu sołectwa Kielanówka.
  • Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania 16 kwietnia 2015 r. o godz. 17:15.

  • Data aktualizacji: 2021-04-12 09:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 574 711