36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku

Przypominamy przedsiębiorcom, że do dnia 31 stycznia 2021 r. należy złożyć  oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019  r. poz. 2277 z późn. zm.).

Obecnie nie wprowadzono ulg związanych z koniecznością dokonania opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie odroczono również terminu, w którym należy złożyć oświadczenie i uiścić opłatę. Należy podkreślić, że zasady wnoszenia opłat (ich wysokości, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) są regulowane ustawowo.

Wartość sprzedaży za 2020 r. oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2021 r. – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2021 r.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2021 r. –  wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2021 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).
 
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Boguchwale :

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu nr 97 9163 0009 2001 0000 0039 0200

W tytule przelewu należy wpisać: przedsiębiorcę, nazwę punktu sprzedaży oraz określenie raty, której wpłata dotyczy. Opłaty można również dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Boguchwale przy ul. Suszyckich 33.

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną ważne jest, aby nie odkładać złożenia oświadczenia i wniesienia opłaty na ostatnią chwilę. Przedsiębiorcy zainteresowani naliczeniem opłat za 2021 rok mogą sami skorzystać z kalkulatora opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dostępnego w Internecie, bądź proszeni są o kontakt mailowy lub telefoniczny ( l.karnasiewicz@um.boguchwala.pl, tel. 17 87 55 231).

Druk oświadczenia można pobrać w Urzędzie Miejskim w Boguchwale lub pobierając załącznik.

Liczba odsłon: 90
  • Data aktualizacji: 2021-01-18 11:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 043 387