36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Pierwszy etap w realizacji zadania "Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała" zakończony

Gmina Boguchwała zakończyła pierwszy etap procedury partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała”. Zadanie to obejmuje zagospodarowanie ok. 35 ha terenów położonych w obszarze „Wisłoczyska” w Boguchwale na cele sportowo-rekreacyjne. Na tym terenie zgodnie z wstępną koncepcją ma powstać kompleks sportowy, w skład którego będą wchodziły pełnowymiarowe boiska sportowe, w tym ze sztuczną nawierzchnią, hala sportowa, szkoła mistrzostwa sportowego, oraz basen kryty. Na tym etapie zwanym „dialogiem technicznym” Gmina przeprowadzała rozpoznanie rynku pod kątem zainteresowania potencjalnych Partnerów prywatnych tego typu inwestycją.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym złożył jeden podmiot: FIBRAIN Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonego dialogu strony ustaliły, że ich oczekiwania co do realizacji inwestycji są zbieżne. Spółka FIBRAIN jest zainteresowana realizacją części sportowej (boiska, hala sportowa, szkoła) na terenach Gminy Boguchwała, w zamian za realizację celu publicznego, jakim jest budowa krytej pływalni.

Ustalono również niezbędne zmiany w pierwotnym zakresie inwestycji, w tym dotyczące basenu krytego.

Kolejnym etapem postępowania jest przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Partnera prywatnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Liczba odsłon: 937
  • Data aktualizacji: 2020-11-25 08:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 711 378