36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I

Plakat_ROWES_2020_A2_v2-page-001.jpg,

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest realizatorem projektu "ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr RPPK.08.05.00-18-0003/19-00 z dnia 30.12.2019 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie i rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie.

W ramach projektu uczestniczy zostaną objęci kompleksowym wsparciem:

- Animacyjnym

 • tworzenie Grup Środowiskowych
 • tworzenie Grup Inicjatywnych
 • organizacja warsztatów - według potrzeb grupy
 • organizacja szkoleń zawodowych- ze szkoleń zawodowych mogą skorzystać personel przedsiębiorstwa społecznego
 • organizacja wizyt studyjnych

- Wsparciem doradcy kluczowego: ekonomizacja

- Wsparciem doradcy biznesowego: (księgowo-podatkowe, prawne, osobowe, marketingowe, branżowe)

- Specjalisty ds. zamówień publicznych

- Wsparciem na tworzenie miejsc pracy w PS

- Wsparcie udzielane dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez:

 • tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, lub
 • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, lub
 • przekształcenie podmiotów ekonomii społecznej w przedsiębiorstwa społeczne
 • maksymalna kwota dotacji na stworzenie JDENEGO MIEJSCA PRACY wynosi 21 020 zł
 • maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi 10 x 21 020 zł czyli 210 200 zł
 • wsparcie pomostowe przez 12-cie miesięcy na każde miejsce pracy w wysokości uzależnionej od wymiaru etatu

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Biuro terenowe mieści się w Rzeszowie, przy ul. Szopena 51 , tel. 17 86 76 277. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00. Zainteresowanych prosimy o kontakt: 

Liczba odsłon: 121
 • Data aktualizacji: 2020-09-25 13:08
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 362 053