36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Zmiana siedziby Referatu Infrastruktury

DworzecKolejowy.jpg,

Informujemy, iż uległa zmianie siedziba Referatu Infrastruktury Urzędu Miejskiego. Nową siedzibą jednostki jest budynek Dworca Kolejowego w Boguchwale, ul. Kolejowa 17.

adres: 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 17
telefony: 17 87 55 229 (kierownik Referatu), 17 87 55 249, 17 87 55 251, 17 87 55 259

Do zadań Referatu należy m.in.:

 • bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • zadania związane z organizacją ruchu,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 • wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów z ładunkiem o masie, naciskach na osie lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
 • organizowanie prac związanych z zimowym utrzymanie dróg,
 • wyrażanie zgody na dysponowanie drogami na cele budowlane osobom fizycznym oraz prawnym,
 • utrzymanie czystości i porządku na drogach, przystankach i wiatach przystankowych,
 • nadzór nad gminnymi parkingami,
 • koordynowanie prac związanych z utrzymaniem ścieżek, szlaków i infrastruktury rowerowej oraz małej architektury,
 • zarządzanie i utrzymanie zieleni na terenach gminnych,
 • gospodarowanie gruntami gminnymi,
 • zarządzanie i koordynowanie prac związanych z utrzymaniem gminnych nieruchomości,
 • najem i dzierżawa nieruchomości,
 • nadzór w zakresie lokali i budynków komunalnych,
 • inwestycje drogowe,
 • sprawy związane z transportem publicznym.
Liczba odsłon: 596
 • Data aktualizacji: 2020-04-09 15:11
 • |
 • Licznik odwiedzin: 11 599 672