36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Spotkania informacyjne dla pracodawców

Plakat spotkania KFS.jpg,

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza pracodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się:

 • w Rzeszowie - 30.01.2020 r. (czwartek) o godzinie 09:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie przy al. Batalionów Chłopskich 7, sala 19 (I piętro)
 • w Sokołowie Małopolskim - 3.02.2020 r. (poniedziałek) o godzinie 09:00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim przy ul. Lubelskiej 5
 • w Dynowie - 4.02.2020 r. (wtorek) o godzinie 09:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie przy ul. Rynek 2, I piętro, Sala Narad.

W trakcie spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Zasady oraz warunki przyznawania środków finansowych KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców:

 • Priorytety KFS na 2020 r.,
 • Zasady finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w 2020 r.,
 • Wysokość dofinansowania i formy wsparcia,
 • Wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia z KFS,
 • Zawarcie i rozliczenie umowy.

2. Formy wsparcia dla pracodawców w 2020 r.:

 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Liczba odsłon: 295
 • Data aktualizacji: 2020-04-01 07:41
 • |
 • Licznik odwiedzin: 11 567 017