36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Liceum w Boguchwale niezmiennie wśród najlepszych szkół średnich w Polsce

laur perspektyw 2.jpg,

9 stycznia 2020 r. ogłoszono Ranking Liceów Ogólnokształcących – 2020 - Perspektywy. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale uzyskało tytuł Srebrnej Szkoły. Tytuł taki przysługuje liceom, które zajęły w rankingu miejsca od 201 do 500.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Liceum w Boguchwale uplasowano na 17 pozycji w skali województwa podkarpackiego. Lokata ta w odniesieniu do liceów rzeszowskich pozwala zaliczyć LOB do grona pięciu najlepszych szkół działających na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych uzyskane w roku 2019. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym.

Warto podkreślić, że Liceum w Boguchwale uzyskując tytuł Srebrnej Szkoły 2020 potwierdziło wysoką jakość kształcenia zapewnianą niezmiennie swoim uczniom, która rokrocznie zapewnia mu zasłużone miejsce wśród najlepszych szkół średnich w Polsce.

źrodło: LOB

Liczba odsłon: 412
  • Data aktualizacji: 2020-05-29 10:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 128 597