36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Apel władz samorządowych o interwencję w sprawie operatora spalarni śmieci w Rzeszowie

Minister Klimatu 1.jpg,
Minister Klimatu 2.jpg,

W całym kraju drastycznie rosną ceny za odbiór odpadów. Przyczyną takiego stanu rzeczy są m.in. wzrost cen paliwa, energii oraz płacy minimalnej, konieczność spełnienia przez gminy wyższych wymogów recyklingowych, które narzucają przepisy Unii Europejskiej, podwyżka stawek opłat za korzystanie ze środowiska (tzw. opłaty marszałkowskiej) oraz szereg nowych przepisów, które dotyczą standardów bezpieczeństwa, elektromobilności i kontroli wizyjnej składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów.

Gospodarka odpadami jest dla samorządów coraz bardziej kosztowna. Zaznaczyć tutaj należy, że system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie musi się bilansować, co oznacza, że wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokryć wydatki ponoszone na ten system. Ważnym aspektem jest dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku cen przyjmowania odpadów przez instalacje, a co za tym idzie burzliwy sposób kształtowania się cen odbioru odpadów przez przedsiębiorstwa.

Spalarnia w Rzeszowie - monopolista na rynku odpadów na obszarze powiatów centralnych województwa podkarpackiego - przyjmowała odpady w okresie rozruchu (w 2018 r.) po 205 zł netto/ Mg, a obecnie, do końca grudnia cena wynosi już 280 zł netto/Mg. Rok 2020 pozostaje wciąż pod znakiem zapytania, gdyż spalarnia ogłosiła przetarg na przyjmowanie odpadów i do czasu jego rozstrzygnięcia ciężko oszacować, o ile wzrosną ceny. Pewnym jest jedynie, że wzrosną i że wzrost będzie znaczący.

Władze naszej gminy podjęły działania mające na celu obniżenie kosztów gospodarowania odpadami. Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol wystosował pismo do Ministra Klimatu o niezwłoczną interwencję w sprawie działań podjętych przez PGE Energia Cieplna SA – operatora spalarni śmieci w Rzeszowie. Podmiot ten wykorzystał swoją pozycję organizując tzw. przetarg odwrócony na odbiór odpadów, co oznacza że będzie odbierał odpady od dostawców, którzy zaoferują najwyższą cenę. Ponadto Spółka wykorzystała fakt zniesienia tzw. rejonizacji i do przetargu mogły przystąpić firmy z całej Polski.

Po pierwszej turze składania ofert Zarząd PGE EC SA poinformował, że najwyższa cena wyniosła około 700 zł/Mg a popyt jest tak wielki, że sugeruje się tym, którzy chcą dostarczać odpady do spalarni podnieść cenę do tego właśnie poziomu lub wyżej. Oznacza to dla naszych mieszkańców wzrost cen za odpady o ponad 100% a biorąc pod uwagę wzrosty cen również za inne frakcje – podwyżki nawet do 200%. Postawa Spółki, ukierunkowana na osiągnięcie zysku, może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwu regionu ponieważ oznacza, że niektóre gminy nie będą w stanie zapewnić zagospodarowania odpadów nawet oferując dosyć wysokie ceny.

Apel Burmistrza Boguchwały został przekazany także do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra ds. nadzoru właścicielskiego. Pełna treść apelu dostępna obok.

Liczba odsłon: 560
  • Data aktualizacji: 2020-05-29 15:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 129 005