36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2020 - głosowanie

BOGB głosowanie.jpg,

Od 23 października 2019 r. do 11 listopada 2019 r. można głosować na zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała.

Pieniądze, które zostały przeznaczone na Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu Gminy Boguchwała. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 980 tys. zł. Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy.

Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 32 wnioski. Procedurę weryfikacji formalno-prawnej dokonał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Do etapu głosowania zostało dopuszczonych 26 zadań:

 1. Boguchwała Centrum - Remont kanalizacji deszczowej na ul. Wojska Polskiego w Boguchwale.
 2. Boguchwała Dolna - Budowa lekkoatletycznej bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej w Boguchwale.
 3. Boguchwała Dolna - Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Ks. Stefana Pelca
 4. Boguchwała Gaj - Modernizacja ulicy Uroczej.
 5. Boguchwała Gaj - Sensoryczny ogród zabaw czyli strefa sportu i rekreacji dla dzieci i dorosłych na osiedlu Koreja w Boguchwale
 6. Boguchwała Gaj - Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na działkach nr ew. 446/8, 446/9 w Boguchwale stanowiącej dojazd do Osiedla TBS
 7. Boguchwała Górna - Bezpieczny strażak = skuteczny ratownik - zakup środków ochrony osobistej dla strażaków OSP Boguchwała
 8. Kielanówka - Linowy plac zabaw: doposażenie istniejącego placu zabaw o nowoczesne zestawy linowe dla dzieci.
 9. Kielanówka - Utwardzenie terenu z przebudową ogrodzenia przed budynkiem Zespołu Szkół w Kielanówce
 10. Lutoryż - Remont ogrodzenia pomiędzy działką szkolną, a działką należącą do parafii w Lutoryzu.
 11. Lutoryż - Wymiana wiat przystanków komunikacji miejskiej przy drodze krajowej 19 w miejscowości Lutoryż
 12. Lutoryż - Uzupełnienie infrastruktury boiska sportowego PŁOMYK Lutoryż
 13. Mogielnica - Utwardzenie terenu przy SP w Mogielnicy
 14. Niechobrz - Budowa drogi asfaltowej "Kamieniołom" w miejscowości Niechobrz
 15. Niechobrz - Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej
 16. Niechobrz - Budowa drogi gminnej Niechobrz - Zapłocie
 17. Niechobrz - Budowa oświetlenia przy Szkole nr 1 w Niechobrzu
 18. Niechobrz - Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska przy CSiR w Niechobrzu
 19. Nosówka - Kontynuacja budowy chodnika
 20. Racławówka - Doposażenie OSP w Racławówce w nowoczesną motopompę wraz z dodatkowym sprzętem ratowniczo gaśniczym i przyczepą transportową
 21. Racławówka - Remont ogrodzenia, utwardzenia i upiększenie terenu przy Szkole Podstawowej w Racławówce
 22. Racławówka - Budowa placu zabaw i małej siłowni plenerowej
 23. Wola Zgłobieńska - Budowa oświetlenia przy drogach gminnych. Zakres II
 24. Zarzecze - Modernizacja i rozbudowa placu rekreacyjnego w Zarzeczu
 25. Zgłobień - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG GMINNYCH NR 1041 - I etap, 807, 1359
 26. Zgłobień - Pierwszy etap: wykonanie projektu i rozbudowa oświetlenia płyty boiska LKS ISKRA Zgłobień w miejscach nieoświetlonych.

 Jak głosować?

Głosowanie odbywa się:

 • w formie papierowej - osobiście w Urzędzie Miejskim w Boguchwale do 8 listopada 2019 r. w godzinach pracy Urzędu. Formularz ankiety dostępny poniżej oraz na stronie https://boguchwala.budzet-obywatelski.org/

Proces głosowania składa się z:

 • weryfikacji osoby głosującej poprzez wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania;
 • zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych;
 • wyboru zadania.

W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy gminy. Mieszkaniec dysponuje jednym głosem, który może oddać na wybrane zadanie. Zadanie musi otrzymać co najmniej 50 głosów mieszkańców.

Wszelkie szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na rok 2020
dostępne na dedykowanej stronie: https://boguchwala.budzet-obywatelski.org

Liczba odsłon: 1933
 • Data aktualizacji: 2020-07-31 14:34
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 020 324