36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Dzień Seniora w Dziennym Domu "Senior Wigor"

4 (21).jpg,

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. Z tej okazji w Dziennym Domu "Senior Wigor" w Racławówce odbyły się uroczystości, do których, z pomocą pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, przygotowywali się sami Seniorzy. Nie zabrakło śpiewu i tańców przy akompaniamencie Zespołu Nosowiany, jak również przedstawicieli Gminy Boguchwała i MOPS. Życzenia zdrowia oraz pogody ducha dla 10 podopiecznych placówki złożyła Zastępca Burmistrza Justyna Placha-Adamska.

Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Racławówce rozpoczął swoją działalność w grudniu 2015 roku. Działa od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie. Oferta placówki skierowana jest do grupy nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+. Działalność Domu "Senior-WIGOR" polega na zapewnieniu wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z różnych form aktywności adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

W placówce prowadzone są warsztaty zajęciowe, które polegają na wykonywaniu rozmaitych czynności, do których należą m.in. robótki ręczne, czy prace domowe. Zajęcia te zaspokajają psychospołeczne potrzeby osób starszych, podtrzymują zachowane umiejętności, a także przeciwdziałają występowaniu zaburzeń zachowania i dają poczucie "bycia potrzebnym".

W pracy z osobami starszymi często prowadzi się zajęcia kulturalno-oświatowe, które polegają na wspólnym śpiewaniu piosenek z lat młodości, czy wykonywaniu prostych układów tanecznych. Zajęcia plastyczne dają możliwość wyrażenia swych uczuć poprzez malowanie, rysowanie, wyklejanie, czy lepienie z plasteliny. Aktywne tworzenie podtrzymuje zdolności ruchowe i manualne. Ponadto pobudzają kreatywne myślenie i sprzyjają podtrzymywaniu kontaktów społecznych.

Ciekawą formą zajęć są także zajęcia kulinarne, podczas których osoby starsze mają możliwość gotowania różnych potraw. Na zajęciach aktywizujących społecznie osoby starsze zachęcane są do dzielenia się swoimi wspomnieniami i wspólnego dyskutowania na ich temat. Zajęcia te usprawniają zdolność komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

Dwa razy w tygodniu wyznaczony jest także czas na zajęcia aktywności ruchowej oraz sportowo rekreacyjne. Ćwiczenia ogólnousprawniające mają na celu utrzymanie dobrej sprawności fizycznej. Ponadto mają one pozytywny wpływ na wszystkie układy organizmu człowieka. Ich zadaniem również jest wyciszenie i obniżenie poziomu stresu. Można zatem zauważyć, że pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" przynosi określone korzyści osobom starszym.

Liczba odsłon: 448
  • Data aktualizacji: 2020-05-29 15:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 129 742