36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zmiany w programie "Rodzina 500+"

plakat_nowe_500+_2019_A2-page-001.jpg,

Dzięki zaproponowanym zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+" przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Finansowe wsparcie trafi w sumie do 6,8 mln dzieci.

Świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego przysługuje zarówno na pierwsze, jak i jedyne dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (w tym również jedyne) bez względu na dochód rodziny przysługuje od 1 lipca 2019 roku.

Tak jak w poprzednich latach, wniosek można złożyć drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową) lub elektroniczną (kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia). Wnioski można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a tradycyjną – od 1 sierpnia. Zmiany w tym zakresie czekają dopiero w roku 2021.

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019 r. to wypłata świadczenia do końca października 2019 r. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach –  przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od lipca w terminie do 31 października 2019 r.

W związku ze zniesieniem kryteriów, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku. Ponadto zmiany wprowadzają:

  • szczególny 3-miesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Do tej pory rodzice mieli na to 1 miesiąc.
  • rozwiązanie pozwalającego na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Aby zachować ciągłość świadczenia wychowawczego rodzic, który został z dzieckiem musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzina, który do tej pory pobierał świadczenie wychowawcze.

Szczegóły na stronach: www.gov.pl/web/rodzina, mopsboguchwala.naszops.pl

Liczba odsłon: 491
  • Data aktualizacji: 2019-11-18 07:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 844 081