36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Stawiamy na nowoczesną edukację

DSC_3501.JPG,

Gmina Boguchwała jako organ prowadzący 10 szkół podstawowych oraz liceum realizuje wiele działań mających na celu poprawę jakości edukacji. Celem Konferencji "Edukacja przyszłości", która odbyła się wczoraj w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale było podzielenie się doświadczeniami w tym zakresie oraz wywołanie dyskusji na temat dalszych kierunków rozwoju edukacji, również w aspekcie wykorzystania możliwości finansowych jakie daje w tym zakresie Unia Europejska.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Boguchwała na czele z burmistrzem Wiesławem Kąkolem, zaproszeni goście – Wicewojewoda Lucyna Podhalicz oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop, nauczyciele z gminnych placówek oświatowych oraz przedstawiciele instytucji edukacyjnych. W panelu dyskusyjnym poruszono problematykę obecnych wyzwań stojących przed systemem oświaty, nowych zjawiskach i czynnikach wpływających na edukację przyszłości.

Konferencja była także okazją do prezentacji założeń projektu "Wyższa jakość edukacji w gminie Boguchwała". Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także uczniów z przedmiotów ścisłych, języków obcych, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Projekt będzie realizowany przez 10 szkół podstawowych z terenu gminy oraz Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale. W pierwszej kolejności zostaną zrealizowane szkolenia dla ponad 180 nauczycieli. Kolejnym zadaniem będzie zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni, m.in. wyposażenie laboratoryjne, zestawy meteorologiczne, sprzęt komputerowy, drukarki 3D, a także roboty.

Główna część projektu - organizacja zajęć dodatkowych dla ponad 1000 uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatyki oraz języków obcych - będzie realizowana od września 2019 roku. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2020 roku. Działania dla uczniów będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu nauczania, otworzy dalszą ścieżkę edukacji uczniom oraz pozwoli znaleźć w przyszłości dobrą pracę. Całkowita wartość projektu wynosi 1 992 749,52 zł. Wartość dofinansowania w ramach RPO WP to 1 893 109,52 zł.

Konferencję zakończył wykład dotyczący innowacji i eksperymentów pedagogicznych, pokaz robotów, drukarki 3D i innych pomocy dydaktycznych zaprezentowane przez przedstawicieli Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli i Wydawnictwa MAC Edukacja. Patronat nad wydarzeniem organizowanym przez Gminę Boguchwała objął Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty, Gazeta Codzienna Nowiny oraz Polskie Radio Rzeszów.

fot. UM

Liczba odsłon: 1407
  • Data aktualizacji: 2020-07-13 13:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 853 672