36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Kolejne tereny inwestycyjne w Boguchwale zostaną uzbrojone

IMG_8545.jpg,

Gmina Boguchwała realizuje projekt pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap” współfinansowany ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest uzbrojenie terenów przeznaczonych dla lokowania działalności gospodarczej (MŚP) na obszarze ROF, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki obszaru, poprzez tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej. Zaplanowano wykonanie: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, pompowni ścieków wraz z kanałem tłocznym, kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych oraz dróg wewnętrznych. Realizacja inwestycji przewidziana jest według formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

6 maja Gmina Boguchwała podpisała umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlane Awers na wykonanie uzbrojenia kolejnych terenów inwestycyjnych w boguchwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wartość prac projektowych i budowlanych wyniesie 3 345 989,07 zł brutto.

Liczba odsłon: 934
  • Data aktualizacji: 2020-06-03 10:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 257 555