36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Międzynarodowy Certyfikat Placówki Daltońskiej dla Przedszkola Publicznego w Boguchwale

DSC_8266.JPG,

Przedszkole Publiczne w Boguchwale zostało pierwszą placówką na Podkarpaciu z Międzynarodowym Certyfikatem Placówki Daltońskiej. W piątek 26 kwietnia został przeprowadzony audyt przez Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Dalton panią Katarzynę Dryjas. Wizyta miała na celu ocenę wdrażanych elementów pedagogiki daltońskiej. Na spotkaniu z Radą Pedagogiczną audytorka przekazała informację, że spełnione zostały warunki, konieczne do tego aby się stać placówką daltońską, a nauczycielki posiadają kompetencje, które czynią je nauczycielkami daltońskimi. Uroczyste wręczenie certyfikatu dla Przedszkola Publicznego w Boguchwale odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji edukacyjnej w listopadzie w Częstochowie.

Wprowadzenie innowacji pedagogiki planu daltońskiego mogło być zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu organu prowadzącego. W latach 2015-2018 nauczyciele uczestniczyli w organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Dalton szkoleniach kadry pedagogicznej oraz edukacyjnych międzynarodowych konferencjach, które odbyły się w Poznaniu, Łodzi i Lublinie. Brali również udział w wizytach studyjnych w szkołach i przedszkolach, które posiadły wspomniany certyfikat.

Stosowanie pedagogiki daltońskiej daje dzieciom możliwość lepszego osiągnięcia dojrzałości szkolnej, przygotowuje dziecko do samodzielności, kształtuje umiejętność współpracy i odpowiedzialności za swoje obowiązki oraz podejmowane zadania. Jest to bardzo ważne na etapie edukacyjnym dziecka oraz w życiu dorosłym. Pedagogika planu daltońskiego to również nowy wymiar edukacji, a także odejście od tradycyjnych metod nauczania i wychowania.

Liczba odsłon: 778
  • Data aktualizacji: 2020-05-29 10:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 128 235