36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Kampania informacyjna dotycząca jakości połączeń w sieciach operatorów komórkowych

6087.jpg,

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi kampanię dotyczącą jakości połączeń w sieciach operatorów telefonii komórkowej. Kampania jest skierowana do wszystkich abonentów sieci telefonii komórkowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie mogą w pełni korzystać z usług świadczonych przez tych operatorów. 

Celem prowadzonej kampanii jest uświadomienie jak największej liczbie osób, że używanie wzmacniaczy sygnału telefonii komórkowej (repeaterów GSM), jest nielegalne. Zgodnie z przepisami ustawy „Prawo telekomunikacyjne” wzmacniacz sygnału jest urządzeniem radiowym, a jego używanie wymaga posiadania zezwolenia radiowego. Urządzenia te mogą być stosowane wyłącznie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości. Wówczas wzmacniacze wykorzystywane są z właściwym przeznaczeniem, posiadają odpowiednie konfiguracje dla danej lokalizacji oraz wymagane certyfikaty. 

Używanie wzmacniaczy sygnału GSM przez abonentów telefonii komórkowej jest działaniem nielegalnym w świetle art. 208 ustawy Prawo telekomunikacyjne, który stanowi:

  1. Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo- odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych
  2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Należy również podkreślić, że powodowanie powyższych zakłóceń może skutkować utratą możliwości połączenia się z numerami alarmowymi (np. 112) w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. 

Abonenci mający kłopot z jakością świadczonych usług powinni zgłaszać ten fakt operatorom, z którymi zawarli umowę. Najczęstszą przyczyną uniemożliwiającą skuteczne korzystanie z telefonii komórkowej jest niewystarczający poziom sygnału sieci komórkowej. Należy pamiętać, że telefon komórkowy nie jest telefonem stacjonarnym i nie ma gwarancji, że będzie działach w pomieszczeniach zamkniętych. Problem ten pojawia się szczególnie w pomieszczeniach pokrytych blachą, halach produkcyjnych, w przyziemiach budynków i innych miejscach, które powodują wytłumienie fal elektromagnetycznych. 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie UKE oraz pod numerem Tel. 22 330 40 00

Liczba odsłon: 316
  • Data aktualizacji: 2019-08-16 17:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 250 028