36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Nowe inwestycje w bazę edukacyjną

DSC_8088 (1).JPG,
SPM.jpg,
SPWZ.jpg,
SPN.jpg,

W wyniku reformy oświaty, która weszła w życie w 2017 roku, dotychczasowe 6-letnie szkoły podstawowe przekształciły się w szkoły ośmioletnie. Ponadto reforma oświaty rozpoczęła proces wygaszania gimnazjów. Obecna klasa III jest ostatnim rocznikiem klas gimnazjalnych. Zmiany te spowodowały konieczność rozbudowy i modernizacji niektórych placówek oświatowych w naszej gminie.

Po wnikliwej analizie wybrano szkoły, które wymagają rozbudowy w pierwszej kolejności - placówki w Kielanówce, Mogielnicy, Woli Zgłobieńskiej i Nosówce.

Szkoły w Kielanówce i Mogielnicy

Pierwsza z nowych sal lekcyjnych w modernizowanym Zespole Szkół w Kielanówce została oddana do użytkowania już 1 września bieżącego roku. Prace modernizacyjne jednak nadal trwają. Koszt pierwszego etapu inwestycji, realizowanego w roku bieżącym, wyniesie ponad 1,8 mln zł. Drugi etap przebudowy to blisko 2 mln zł a przewidywany termin zakończenia inwestycji planuje się na sierpień 2019 roku.

Początek rozbudowy szkoły w Mogielnicy został zaplanowany na pierwszą połowę 2018 roku. Jednak ze względu na zbyt wysoką cenę przedstawioną przez oferentów, pierwszy przetarg został unieważniony. W chwili obecnej Urząd Miejski jest na etapie rozstrzygnięcia drugiego przetargu i wybrania wykonawcy. Po podpisaniu umowy z wykonawcą, w październiku bieżącego roku rozpoczną się roboty budowlane. Zakończenie rozbudowy szkoły w Mogielnicy planowane jest na sierpień 2019 roku.

Szkoły w Nosówce i Woli Zgłobieńskiej

Do tej pory Urząd Miejski przygotował projekt budowlany rozbudowy. Obecnie trwa postępowanie w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia procedury planowany jest na wrzesień 2018 roku. W październiku planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Pierwsze roboty przygotowawcze rozpoczną się już w październiku, a prace budowalne zostaną przeprowadzone w latach 2019-2020.

Na lata 2019-2020 została także zaplanowana modernizacja Szkoły Podstawowej w Nosówce oraz sali gimnastycznej. Urząd Miejski przygotował projekt budowlany oraz uzyskał pozwolenie na budowę, a dodatkowo w roku bieżącym złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy boiska sportowego ze sztuczną murawą. Wniosek jest w obecnie w ocenie Ministerstwa.

Bieżące remonty szkół

Inwestycje w gminną bazę edukacyjną to nie tylko duże modernizacje, ale także rokroczne, bieżące remonty placówek oświatowych. Remontami zostały objęte wszystkie obiekty szkolne, m.in. w zakresie remontów pomieszczeń, dróg dojazdowych, ogrodzeń, czy placów zabaw. W latach 2015-2018 samorząd przeznaczył na remonty ponad 1,1 mln zł.

Liczba odsłon: 787
  • Data aktualizacji: 2019-07-19 12:36
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 065 975