36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu z wyróżnieniem w zakresie nauczania języka obcego

36859566.jpg,

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu uzyskała ogólnopolskie wyróżnienie w zakresie innowacyjności nauczania języka obcego.

European Language Label - Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych - to certyfikat jakości w edukacji językowej. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia, promującym osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku. Od 2015 roku nagroda przyznawana jest w jednej kategorii konkursowej: za projekt językowy realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej.

Najważniejszym kryterium oceny projektów jest ich innowacyjność. Innowacyjność w dziedzinie projektów językowych polega na znalezieniu środków niedostępnych w dotychczasowej praktyce nauczyciela języka obcego, służących do lepszego rozwijania komunikacyjnych kompetencji językowych, obejmujących kompetencje ogólne, językowe, socjolingwistyczne i pragmatyczne, interkulturowe lub umożliwiających pełną realizację potrzeb i uzupełnienie braków kompetencyjnych uczniów.

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu została wyróżniona za projekt "Pen Pal Project", którego koordynatorem była Karolina Majdzińska-Nowak.

źródło i fot. SP Zgłobień

Liczba odsłon: 258
  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 873 529