36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Powstanie droga łącząca krajową "19" z Wisłoczyskiem

skrzyżowanie dk19m (1).jpg,

Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka podpisał umowę z wykonawcą budowy drogi gminnej ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19. Droga połączy krajową "19" z terenem Wisłoczyska.

W ramach inwestycji powstanie 290-metrowy odcinek drogi łączący się z ul. Kwiatkowskiego. Przy drodze wybudowany zostanie chodnik oraz ścieżka rowerowa. Zakres prac budowlanych to roboty przygotowawcze i ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, budowa nawierzchni, przebudowa zjazdów do nieruchomości, budowa odwodnienia drogi, roboty wykończeniowe, oznakowanie i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W zakresie inwestycji znalazła się także przebudowa 285-metrowego odcinka drogi krajowej z budową skrzyżowania.

Jednym z celów prowadzonej inwestycji jest podniesienie dostępności terenów Wisłoczyska dla potencjalnych inwestorów. Nowa droga zapewni łatwość dojazdu dla przyszłych użytkowników boguchwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale także do nieruchomości, obiektów infrastruktury technicznej, czy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Projekt łączy zatem dotychczasowe działania na rzecz poprawy komunikacji na terenie gminy oraz zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych. W ubiegłych latach władze samorządowe na rozbudowę strefy ekonomicznej przeznaczyły blisko 5,8 mln zł.

Wykonawcą prac o wartości 4 819 812 zł jest firma Eurovia Polska, a przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to jesień bieżącego roku. Inwestycja znalazła się także na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

fot. UM, www.google.pl/maps

Liczba odsłon: 2554
  • Data aktualizacji: 2019-03-25 13:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 385 239