36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zmiana organizacji ruchu dworca autobusowego w Boguchwale

PKSm.jpg,

Firma Budowlano-Handlowa Rak Sp. Jawna, wykonawca zadania pn. Rozbudowa budynku dworca PKS w Boguchwale z przyległym otoczeniem w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF, zawiadamia o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu dworca autobusowego zlokalizowanego przy ul. Suszyckich 7 w Boguchwale od 20 marca 2018 roku. Przewidywany termin przywrócenia istniejącej organizacji ruchu to 31 października 2018 roku.

Miejsce zatrzymywania i postoju autobusów komunikacji zbiorowej, z uwagi na prowadzone roboty budowlane, zostało przeniesione na parking oznaczony na załączniku graficznym kolorem żółtym.


Całkowita wartość projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" to 128 803 000 zł. Wartość projektu realizowanego przez Gminę Boguchwała wyniesie 11 896 163,34 zł.

Na terenie Gminy Boguchwała przebudowany zostanie budynek dworca PKS wraz z otoczeniem - parkingami w systemach Bike&Ride i Park&Ride, parkingiem dla busów, ścieżką rowerową i chodnikiem. Ponadto uruchomiony zostanie węzeł przesiadkowy przy stacji PKP w Boguchwale poprzez przebudowę budynku dworca oraz wydzielenie obok niego strefy parkingowej w systemie Bike&Ride oraz Park&Ride dla podróżujących transportem samochodowym i kolejowym. Dodatkowo przewiduje się przebudowę ul. Kolejowej, przy której powstanie ścieżka rowerowa. W ramach projektu powstanie także blisko 4 km chodników w Niechobrzu, Nosówce, Mogielnicy, Lutoryżu oraz Racławówce. Ponadto inwestycje transportowe obejmą wykonanie na przystanku przy Centrum Handlowym Stokrotka ogrzewanej wiaty dla podróżnych, a także budowę 12 wiat przystankowych w Niechobrzu, Lutoryżu, Mogielnicy, Racławówce, Zgłobniu, Nosówce i Woli Zgłobieńskiej.

Liczba odsłon: 3054
  • Data aktualizacji: 2019-05-24 14:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 695 192