36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Nabór do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy

SDS logo.jpg,

Rozpoczęła się rekrutację uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy. Tworzona przez samorząd gminy placówka dla 20 osób rozpocznie swoją działalność 20 grudnia bieżącego roku.

ŚDS będzie ośrodkiem dziennego wsparcia, przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Działalność placówki będzie się skupiać na pomocy podopiecznym w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspakajaniu ich niezbędnych potrzeb oraz dążeniu do usamodzielnienia, poprawy ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach działalności placówki przewidziano realizację wielu działań wspierająco-aktywizujących, m.in. trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych, czy trening umiejętności spędzania wolnego czasu. Podopieczni będą objęci poradnictwem psychologicznym, pomocą w załatwianiu spraw urzędowych, czy pomocą w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Przewidziano zajęcia z terapii ruchowej, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację oraz wyżywienie.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Mogielnicy znajdzie się 20 miejsc dla podopiecznych. Działalność placówki będzie finansowana ze środków przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

Aby uczestniczyć w zajęciach w ŚDS niezbędne jest złożenie wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wzory dokumentów do pobrania w siedzibie MOPS (Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33) lub w plikach poniżej. Szczegóły dotyczące rekrutacji pod nr telefonu: 17 87 55 260.

Środowiskowy Dom Samopomocy będzie się mieścił w modernizowanym obecnie Domu Ludowym w Mogielnicy. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. nowe instalacje, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. W budynku pojawi się winda i nowe wyposażenie. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Liczba odsłon: 1323
  • Data aktualizacji: 2018-06-15 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 968 904