36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zwrot podatku akcyzowego w sierpniu 2017 roku

Informacja (81).jpg,

Przypominamy, że w sierpniu przypada drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek składa się do Burmistrza Boguchwały wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 rok. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Przy składaniu wniosków - w przypadku rolników składających już wniosek w pierwszym okresie, tj. w lutym tego roku - prosimy zatem o weryfikację pozostałego limitu zwrotu w wydanych wówczas decyzjach.

Środki wypłacane będą w terminie do 31 października 2017 roku w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Osoby wskazujące zwrot na rachunek bankowy środki otrzymują bezpośrednio na wskazany we wniosku numer rachunku – bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie - co znacznie usprawnia odbiór środków przez rolników.

Z uwagi na terminy przekazywania środków na zwrot akcyzy dla rolników przez Urząd Wojewódzki osoby wskazujące, aby wypłata nastąpiła w kasie Urzędu Miejskiego dysponują bardzo krótkim, z reguły 2-3 dniowym terminem do ich odebrania. Niepobrane w kasie UM do dnia 31 października do godziny 15:00 środki muszą ustawowo zostać zwrócone do Wojewody Rzeszowskiego.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

Liczba odsłon: 424
  • Data aktualizacji: 2018-07-16 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 092 828