36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

W Racławówce powstanie nowy żłobek

DSC_1985.JPG,

Projekt utworzenia żłobka w Racławówce zakłada przekształcenie budynku dawnej szkoły w nowoczesną placówkę dla 26 dzieci. Przeprowadzone zostaną roboty budowlane, a także zakupione nowe wyposażenie. W żłobku funkcjonować będą dwie sale oraz wydzielone miejsce przeznaczone do wypoczynku dzieci. Urządzone zostanie także zaplecze - łazienki, kuchnia oraz szatnie. Dodatkowo, na nowo zagospodarowanym terenie wokół obiektu, pojawi się plac zabaw. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2017 roku.

Aby zrealizować projekt Gmina Boguchwała wydatkuje kwotę 558 975 zł, z czego 286 105 zł zostało pozyskanych na ten cel z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Maluch plus" 2017.

Utworzenie żłobka w Racławówce jest kolejnym elementem aktywnej polityki rodzinnej Gminy Boguchwała. Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwa gminne żłobki - w Boguchwale oraz Nosówce, w których łącznie znajduje się 71 miejsc dla podopiecznych. Dodatkowo, wsparciem w wysokości 300 zł wydatkowanym z budżetu gminy, samorząd partycypuje w kosztach opieki dziecka. Rezultatem tych działań jest zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców, a w konsekwencji wzrost zainteresowania z ich strony tą formą opieki. Dla wielu rodzin jest to główny powód przemawiający za celowością podjęcia aktywności zawodowej.

Liczba odsłon: 1329
  • Data aktualizacji: 2018-04-18 10:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 728 110