36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

"Biznes Inicjator"

Biznes inicjator.JPG,

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do drugiej edycji rekrutacji do projektu "BIZNES INICJATOR". Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017 r. - 02.02.2017 r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z poniższych grup tj.:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
  • długotrwale bezrobotni
  • kobiety
  • niepełnosprawni

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

  • szkolenie i doradztwo indywidualne przed założeniem działalności gospodarczej,
  • bezzwrotne środki finansowe: wsparcie inwestycyjne do 23 300 zł, wsparcie pomostowe w wysokości: 1 600 zł przez okres 6 miesięcy, 1200 zł przez okres 4 miesięcy, 1 000 zł przez okres 2 miesięcy,
  • doradztwo specjalistyczne i strategiczne w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

Dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkoleń. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje dostępne:

Biuro Projektu
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 290, 17 86 76 258, 17 86 76 275

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej: www.biznes-inicjator.pl

Liczba odsłon: 593
  • Data aktualizacji: 2018-04-20 14:48
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 742 594