36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

L sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Pustelny zaprasza na L sesje Rady Miejskiej w Boguchwale zwołaną w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz §28 Uchwały Nr XIX.225.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boguchwała (Dz. Urz. Woj. 2016 poz. 356 ze zm.), która odbędzie się w dniu 18 lipca 2022 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.
5.    Zamknięcie obrad.

Link do transmisji: https://www.bip.boguchwala.pl/194,28048/28048/art57269.html

  • Data aktualizacji: 2022-08-10 14:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 17 557 645