36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne - nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029

trygon logo.png,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania” Trygon-Rozwój i Innowacja” zaprasza mieszkańców Gminy Boguchwała, Lubenia i Świlcza, tj. lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru na spotkanie konsultacyjne mające na celu wypracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.

Miejsca i terminy spotkań:

Gmina Lubenia (Sala GOK, Lubenia 131) - 8 września 2022r. (czwartek) godz. 16.00
Gmina Boguchwała (Sala konferencyjno-szkoleniowa, Plac Rynek 1 Boguchwała) - 13 września 2022rr. (wtorek) godz. 16.00
Gmina Świlcza (Sala GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie, Trzciana 353c) - 14 września 2022r. (środa) godz. 16.00
Gmina Boguchwała (Sala konferencyjno-szkoleniowa, Plac Rynek 1 Boguchwała) - 28 września 2022r.(środa) godz. 16.00


W programie:
1. Rozpoczęcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, podpisanie listy obecności.
2. Przedstawienie działalności i struktury LGD.
3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się  obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
7. Dyskusja nad celami LSR i działaniami.
8. Omówienie rezultatów działań na zakończenie realizacji LSR.
9. Wypełnienia przez uczestników konsultacji ankiet.
10. Wywiady indywidualne i grupowe z chętnymi uczestnikami konsultacji odnośnie tworzenia LSR.
11. Przedstawienie wniosków z konsultacji, podsumowanie i zakończenie spotkania.

  • Data aktualizacji: 2022-08-10 14:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 17 557 281