36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Zorientowani na biznes

Zorientowani_na_biznes.jpg,

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o wydłużonym terminie rekrutacji do projektu "Zorientowani na biznes" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona do dnia 20.05.2022 r.

Dla kogo dotacja?

Projekt skierowany jest do 48 osób (w tym 25 kobiet). Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Więcej informacji o projekcie: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/zorientowani-na-biznes/

Liczba odsłon: 490
  • Data aktualizacji: 2022-12-02 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 18 163 796