36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała

Plakat Klub Seniora Boguchwała.jpg,

Projekt "Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminę Boguchwała/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale, na podstawie Umowy nr RPPK.08.08.00-18-0003/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.

Łączna wartość dofinansowania Projektu wynosi: 858 813,67 PLN

 • ze środków europejskich w kwocie: 776 588,61 PLN
 • ze środków dotacji celowej w kwocie: 82 225,06 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych - w tym utworzenie Klubu Seniora dla 30 osób z miasta Boguchwała. Projekt ma na celu integrację osób starszych poprzez uczestnictwo w różnorakich zajęciach i warsztatach tematycznych, między innymi:

 • warsztatach florystycznych,
 • warsztatach kulinarnych "Żyj zdrowo",
 • warsztatach fotograficznych,
 • warsztatach muzyczno-wokalnych,
 • warsztatach rękodzielniczych,
 • zajęciach szachowych,
 • zajęciach z fizjoterapeutą/masażystą,
 • zajęciach ogólnoruchowych/tanecznych,
 • wyjścia do kina/teatru.

W ramach Projektu, członkowie Klubu Seniora będą mogli skorzystać także z poradnictwa prawnego oraz psychologicznego.

Projekt skierowany jest do:

 • osób, które ukończyły 60 r.ż. i są mieszkańcami miasta Boguchwała,
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki / wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

Regulamin Projektu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: www.mopsboguchwala.naszops.pl oraz w biurze Projektu, które mieści się w Centrum Rozwoju Społecznego, ul. Kolejowa 15a, 36-040 Boguchwała.

Kontakt:

Liczba odsłon: 178
 • Data aktualizacji: 2021-09-23 14:14
 • |
 • Licznik odwiedzin: 15 555 702